En av de største og raskest voksende bemanningsbedriftene i Norden

Hvem vi er

Måten vi arbeider og organiserer oss på, fører oss nærmere våre kunder og våre ansatte.

0
Folk i arbeid hver dag
0
Unike oppdrag i 2020
0
Administrative ansatte på tvers av de nordiske landene
0
Kunder betjent i 2020

Våre verdier

Eterni Groups oppgave og formål er å skape muligheter i trygge omgivelser for våre kunder og ansatte. Selskapet er opptatt av ansvarlig drift, drevet av ambisjoner, og har som mål å vokse, øke verdier og diversifisere inntektene. Verdiene våre fungerer ledende for hele konsernet, og virker veiledende i de valgene vi står overfor både i hverdagen og i større strategiske sammenhenger og beslutninger.

Trygghet 

Vi garanterer muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte. Kontinuitet og forutsigbarhet, samt god dialog og informasjonsflyt, er avgjørende.

Engasjement

Vi er engasjerte og involverer oss i hverandres hverdag, funksjon og relasjoner, med dedikasjon.

Kvalitet

Vi tilbyr nyskapende, kompetente og bærekraftige løsninger, med stor integritet og profesjonell stolthet.

Nærhet

Vi jobber tett på våre kunder og ansatte slik at vi blir kjent med deres forventninger, ønsker og behov. Vi er praktiske, pragmatiske, og vi forstår utfordringene kunder, ansatte og kolleger møter i hverdagen.

Vår historie

2011

Eterni ble etablert av administrerende direktør Rune Myrseth og fire andre erfarne kolleger fra bemanningsbransjen. 

2014

Oppkjøp av Bygg & Anleggs Team.

2015

Etablerer avdeling for bygg i Bergen og Trondheim. Oppkjøp av Magma Consulting.

2018

Eterni Norge og det Stavanger-baserte selskapet Stab AS ble enige om å slå seg sammen, og Eterni styrker dermed sitt bygg- og industriteam på vestkysten.

Oppkjøp av Pedagogisk Vikarsentral AS, et ledende bemanningsbyrå for skoler og barnehager i Norge, og etablerer en landsomfattende markedsposisjon innen utdanningsfeltet.

2019

Bygg Bemanning slutter seg til Eterni, og skaper en veldig sterk posisjon innen markedsvertikalen bygg og industri, på vestkysten.


Oppkjøp av Monera og etablering av Eterni Sverige.

2020

Snaptemp ble lansert for å dra nytte av det hurtigvoksende freelancer-markedet, med attraktive tilbud og løsninger for selvstendige arbeidere.

Oppkjøp av Elektro Personell, en veletablert nisjeleverandør av elektrikere.

Eterni Group tildeles prisen for "Norway’s Best Managed Companies 2020" av Deloitte og NHH.

2021

Eterni Stiftelsen er grunnlagt. Gjennom veiledning, mentorprogram, finansiering av arbeidsrettede tiltak som kreves for å øke kompetanse og ferdigheter, tar vi vare på mennesker som for tiden er ekskludert fra samfunnet og ordinært arbeid. Stiftelsen vil også dele ut gaver til andre samfunnsnyttige formål, med ekstra fokus på barn og unge voksne.